maandag, 13. februari 2006 - 15:50

Demonstratie tegen Bolkenstein-dienstenrichtlijn

Amsterdam

Aanstaande dinsdag 14 februari zal ook de Hout- en Bouwbond CNV deelnemen aan de demonstratie in Straatsburg tegen de Bolkenstein-dienstenrichtlijn, omdat wij vinden dat bij arbeid in het buitenland het z.g. werklandbeginsel moet gelden.

Momenteel vindt in ons land de discussie plaats over het besluit om al dan niet de bestaande belemmeringen voor buitenlandse werknemers uit de EG op te heffen. De Hout- en Bouwbond CNV is van mening, dat het al dan niet open stellen van onze grenzen voor (met name) Poolse bouwvakkers geen enkel effect zal hebben op de verdringing op de arbeidsmarkt.

In dat opzicht is de vraagstelling en ook de daarover gevoerde discussie niet relevant. De grenzen zijn in de praktijk al open en verdringing op onze arbeidsmarkt wordt niet zozeer bepaald door het openstellen van grenzen, maar veel meer door de mate waarin er concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaats heeft.

Momenteel werken in ons land veel Poolse arbeidskrachten, die niet geregistreerd zijn als werknemer via een werkvergunning. Het gaat hierbij om mensen, die hier werken via een detacheringsconstructie en de status hebben aangenomen van Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er). Ook werken er via uitzendbureaus veel Polen met een Duits paspoort in de bouw.

Voor beide groepen geldt, dat ze niet als 'illegaal' kunnen worden bestempeld. Het wel of niet verplicht stellen van een werkvergunning met de daaraan gekoppelde voorwaarden heeft dus geen invloed op het aantal arbeidskrachten, dat zich momenteel in de bouwnijverheid op de arbeidsmarkt aanbiedt.
Categorie:
Tag(s):