donderdag, 5. oktober 2006 - 13:55

Deventer gaat geweldplegers in de spotlight plaatsen

Deventer

Om het toenemende geweld in de Deventer tegen
te gaan, komen er in het uitgaansgebied van de Hanzestad
grote lampen te hangen. Wanneer er een escalatie plaats
vindt, kan de politie de verlichting inschakelen en zo
de relschoppers in het licht zetten. Volgens de politie
zou dit een de-escalerende werking hebben.

Het idee voor de ‘paniek’ verlichting is ontstaan bij de politie IJsselland. Dit naar aanleiding van bijv. de dood van de 20 jarige Floor Garst en een incident waarbij een auto op een politieagent inreed. Reden genoeg voor het college van Burgemeester en Wethouders van Deventer om in te stemmen met het plan. Allen de raad zal haar goedkeuring nog moeten geven.

Ook andere hulpdiensten kunnen gebruikmaken van de
verlichting. De meeste incidenten vinden in de nachtelijke
uren plaats en de ambulancedienst of de brandweer kunnen
dan ook wel extra verlichting gebruiken.

Naar aanleiding van het geweld zal de gemeenteraad op 11 oktober 2006 een thema-avond organiseren over veiligheid in Deventer. Tijdens deze avond zullen raadsleden onder meer discussiëren over het plan van aanpak veilig uitgaan in Deventer 2006. De bijeenkomst duurt van 19.15 tot circa 21.45 uur en vindt plaats op het politiebureau aan de Storminkstraat 2. Alle belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen tijdens de avond ook gebruikmaken van spreekrecht.

De aanpak veilig uitgaan de afgelopen jaren kenmerkt zich door het actief samenwerken van betrokken partners. In dat kader worden al de nodige maatregelen ingezet. In januari 2006 heeft de gemeenteraad naar aanleiding van enkele incidenten de burgemeester verzocht met aanvullende maatregelen tegen uitgaansgeweld te komen.

Mede naar aanleiding hiervan, ligt er nu een plan van aanpak veilig uitgaan in Deventer, gebaseerd op een door de politie uitgevoerde analyse van uitgaansgeweld in de binnenstad. Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan van aanpak ter discussie aangeboden aan de gemeenteraad.
Provincie:
Tag(s):