vrijdag, 22. december 2006 - 20:34

Deventer verkeersveiliger

Deventer

Deventer is de afgelopen jaren verkeersveiliger geworden. Dit blijkt uit de Verkeers Ongevallen Concentratielijst (VOC lijst) over de periode 2003-2005, zo meldt de gemeente.

De VOC punten in Deventer zijn gedaald van 28 in de periode 2001-2003 naar zeventien in de periode 2003-2005. Daar komt bij dat Deventer niet meer voorkomt in de provinciale top-10 van meest onveilige kruispunten.

De daling van het aantal VOC's in Deventer is vooral te danken aan diverse reconstructies zoals de As Binnenstad-Colmschate, de Knoop, de Ceintuurbaan en de Laan van Borgele. Ook het plaatsen van verkeersregelinstallaties op de kruising Storminkstraat – Holterweg heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid.

Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren gaat de gemeente de komende jaren hard aan de slag. Twee grote projecten vallen daarbij op. De kruising Amstellaan-Snipperlingsdijk wordt gereconstrueerd. De kruising wordt als het ware opgetild waarmee het autoverkeer en het fietsverkeer van elkaar worden gescheiden. Daarnaast wordt de capaciteit vergroot wat tot een betere doorstroming van het verkeer leidt. Het andere project is het realiseren van een fietstunnel onder de Henri Dunantlaan. Deze tunnel verbindt de Rielerweg met de Nico Bolkesteinlaan en maakt deel uit van de Zevenster, fietsroute Binnenstad-Vijfhoek. Een laatste knelpunt dat wordt aangepakt op korte termijn is de kruising Rielerweg-Brinkgeverweg.

Naast fysieke maatregelen probeert de gemeente met behulp van verkeerseducatie de verkeersveiligheid te verbeteren. Vele vrijwilligers zetten zich hier jaarlijks voor in om zo het verkeer in de gemeente veiliger te maken. Schoolgaande kinderen krijgen, als kwetsbare doelgroep, speciale aandacht.
Provincie:
Tag(s):