donderdag, 17. augustus 2006 - 11:55

Diefstal wegtransport minimaal 100 miljoen

Amsterdam

De jaarlijkse schade door diefstal in de wegtransportsector wordt geschat tussen de 100 en 500 miljoen euro in Nederland. Het gaat hierbij om diefstal van zowel voertuigen als ladingen. Gemakkelijk af te zetten consumenten goederen en metalen zijn geliefde buit. Dit geldt ook voor oudere bedrijfswagens en koeltrailers

Kleinere distributiewagens verdwijnen met name in grote steden, vrachtwagens lopen het meeste risico in de regio’s Rotterdam en Roermond/Venlo. Dit blijkt uit het onderzoek Zware jongens op de weg.

Een onderzoek naar georganiseerde diefstal in de wegtransportsector. dat in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en van Verkeer en Waterstaat is uitgevoerd.

Het onderzoek richt zich op de kenmerken van de georganiseerde diefstal in de wegtransportsector, zodat er gericht kan worden opgetreden tegen dit probleem. Uit het
onderzoek blijkt onder andere dat er regionale risicogebieden voor vrachtwagens en de lading zijn. In Nederland geldt dit voor de regios Rotterdam en Venlo- Roermond. Een
conclusie uit het rapport is dat het wegvervoer de zwakke schakel in de logistieke keten is en daardoor vaker slachtoffer is van criminelen.

Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor maatregelen tegen de georganiseerde diefstal in de wegtransportsector.

Voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn:
-Opleidingen , criminaliteitspreventie en voorlichting bij chauffeurs en transporteurs;
- Maatregelen om aangiftebereidheid te vergroten;
- Procedures voor werving en selectie van personeel en een beroepsverbod, zoals een waarschuwingslijst;
- Samenwerking tussen opsporingsinstanties verbeteren;
- Informatiehuishouding ten behoeve van de opsporing verbeteren;
- Inventariseren van veilige parkeerplaatsen.

Veel van deze maatregelen zijn reeds genomen door de deelnemende partijen aan het convenant Aanpak Criminaliteit Wegtransportsector. Zij zullen de resultaten uit het rapport gebruiken voor hun verdere werkzaamheden.
Provincie:
Tag(s):