donderdag, 7. december 2006 - 10:53

Dierenpark Amersfoort mag uitbreiden

Amersfoort

Dierenpark Amersfoort wil met de uitbreiding betere huisvesting realiseren voor de dieren en de faciliteiten verbeteren. Hierdoor heeft het dierenpark meer te bieden voor het publiek. De uitbreiding vindt plaats in zuidelijke en westelijke richting van het park. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht geven een verklaring van geen bezwaar af aan de gemeente Amersfoort.

Het dierenpark in Birkhoven-Bokkeduinen ligt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dat vraagt om zorgvuldige afweging van het gebied. GS erkennen het maatschappelijk belang van Dierenpark Amersfoort en zien voldoende compenserende maatregelen voor het verlies van bos. Het gaat hierbij om nieuwe natuur langs de sporen naar Utrecht en Amsterdam en de Middelhoefseweg.
Provincie:
Tag(s):