woensdag, 11. oktober 2006 - 16:56

Dijkinspectie vanuit de lucht

Utrecht

Hoe vochtig is de bodem in de provincie Utrecht? Dit wordt donderdag 12 oktober gemeten met speciaal hiervoor ontwikkelde apparatuur die onder een vliegtuig wordt bevestigd. De meting is een proef waarvan de resultaten worden gebruikt om de kwaliteit van de dijken aan de westkant, rond de Nederrijn/Lek en boven de Utrechtse Heuvelrug te controleren. Dit meldt Verkeer en Waterstaat woensdag.

Als de proef slaagt kunnen de Waterschappen snel en veilig de vierduizend kilometer veendijken, die bij droogte snel verzwakken, in Nederland bewaken. Dit zou een grote tijdwinst betekenen. Nu worden de dijken geïnspecteerd door al lopend naar scheuren te speuren. Of de techniek daadwerkelijk toepasbaar is, wordt over minimaal een jaar duidelijk.

De proef wordt gedaan door het Innovatie Test Centrum van de Dienst Weg en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat. Samen met ondernemers en uitvinders onderzoekt dit centrum de kracht van innovaties voor de problemen waarmee Rijkswaterstaat te maken heeft in haar dagelijks werk.

De apparatuur waarmee de metingen worden verricht is ontwikkeld door het bedrijf Miramap. Ze maakten apparatuur waarmee vanuit satellieten grove metingen worden verricht geschikt voor de meer verfijnde metingen van deze test. Eerder werd de apparatuur in het Amerikaanse New Orleans ingezet om te kijken of er op twee meter diepte water onder de dijken doorsijpelde.
Provincie:
Tag(s):