donderdag, 31. augustus 2006 - 16:02

DinoBos in DierenPark Amersfoort weer uitgesteld

Amersfoort

De plannen van DierenPark Amersfoort om het DinoBos nog dit jaar voor het publiek open te stellen, hebben een flinke vertraging opgelopen. Aanvankelijk zou het bos aan het begin van de zomer gereed zijn, later mikte het DierenPark op een tijdstip vlak na de zomer. Ook dit blijkt nu niet haalbaar. Het oponthoud heeft te maken met de afgifte van de benodigde vergunningen en met inspraakprocedures die een vlotte afgifte vertragen.

Bij het DierenPark staat alles gereed om met de aanleg van het DinoBos te beginnen. Als de toestemming eenmaal een feit is, neemt de aanleg nog ongeveer zes weken in beslag. Algemeen directeur Peter Kuipers benadrukt dat bij de aanleg van het DinoBos verantwoord met de natuurwaarden zal worden omgegaan. DierenPark Amersfoort is naar aard en karakter een bedrijf dat zich inspant voor het behoud hiervan.

De directie van DierenPark Amersfoort betreurt het oponthoud zeer en vindt het vooral voor de jeugdige gasten erg jammer. Zij zullen dus nog even moeten wachten op de komst van de dino’s. De gemeente Amersfoort staat geheel achter de plannen van het DierenPark.
Provincie:
Tag(s):