zaterdag, 4. februari 2006 - 2:51

Directeur Novio op non-actief

Nijmegen

De directeur van het vervoersbedrijf Novio is voorlopig op non-actief gesteld. De eigenaar van het bedrijf, de gemeente Nijmegen, is hiertoe overgegaan in het belang van de continuïteit van het bedrijf en het verkoopproces van Novio. Het besluit is genomen na overleg met alle betrokkenen.

De gemeente Nijmegen wil haar aandelen van het voormalige gemeentelijke vervoersbedrijf verkopen. Vorig jaar werd daarvoor al een intentieovereenkomst met het Haagse vervoersbedrijf HTM getekend. HTM zag vorige maand echter onverwacht af van de overname van het bedrijf.

Door het niet doorgaan van deze voorgenomen verkoop is een nieuwe situatie ontstaan. Het bedrijf heeft door de publiciteit rondom het niet doorgaan van de verkoop schade opgelopen. Dat geldt helaas ook voor de positie van de directeur.

De gemeente is nu op zoek naar een andere koper van Novio. Het is in het belang van de continuïteit van het bedrijf en de verkoop ervan, dit vervolgproces ook met een nieuwe algemeen directeur in te gaan en dit niet onnodig te belasten met de recente en voor betrokkenen vervelende gebeurtenissen.

De gemeente heeft voor dit vervolgtraject Hans de Vroome, voormalig directeur van de Oostnet Groep NV, als opdracht gegeven de leiding van het bedrijf op zich te nemen. Dit vooruitlopend op zijn benoeming als interim-directeur.
Provincie:
Tag(s):