zaterdag, 1. april 2006 - 9:04

Directie zwijgt over toekomst NedCar

Born

NedCar’s Raad van Commissarissen, het management van NedCar, vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en vakbonden, hebben indringende gesprekken gevoerd over de intenties en plannen van Mitsubishi Motors Corporation inzake NedCar’s toekomst. Maar er zijn ook een aantal thema’s die nog nadere discussie en onderhandeling vragen.

Dat betekent dat de besprekingen worden voortgezet en naar alle waarschijnlijkheid niet eerder dan maandag tot een conclusie leiden. In ieder geval is het de eerste prioriteit om de medewerkers van NedCar dan te informeren.

Partijen zijn overeengekomen dat vóór dat tijdstip niemand enige verdere informatie over de voortgang en inhoud van de besprekingen naar buiten zal brengen. Maandag om 14.00 uur staat een informatiebijeenkomst voor alle medewerkers gepland.
Provincie:
Tag(s):