dinsdag, 14. november 2006 - 10:56

Directies tekenen voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Regio

Veilig, gezond en milieubewust werken; dat wil iedereen. Maar wordt het ook altijd goed in de praktijk gebracht? VGM Noord-Nederland maakt juist die slag van theorie naar praktijk. Dinsdag 14 november, ondertekenen de betrokken directies een intentieverklaring waarmee zij zich als samenwerkende partijen uitspreken voor het nieuwe meerjarenprogramma

Aan het netwerkprogramma VGM Noord-Nederland wordt deelgenomen door 20 bedrijven. Bedrijven die gezamenlijk een groot deel van de noordelijke procesindustrie vertegenwoordigen. AKZO, DSM, NAM, Gasunie, Avebe, GTI, Stork, Imtech: een aantal van de deelnemende bedrijven die VGM hoog op de agenda hebben staan.

De deelnemende partijen hebben in 2003 een convenant afgesloten dat als basis en leidraad dient voor het te voeren gemeenschappelijke VGM beleid. Dit heeft geleid tot een werkprogramma voor de periode 2003-2006. In deze periode zijn verschillende initiatieven opgezet en door de meeste deelnemende bedrijven al geïmplementeerd.

Denk hierbij aan zaken als het alleen door VCA gecertificeerde aannemers laten uitvoeren van werkzaamheden, het verplicht stellen van een veiligheidspaspoort voor personeel van opdrachtnemers en het hanteren van een milieuchecklist. Duidelijk is dat het programma een grote bijdrage levert aan VGM bewustwording en de VGM prestatie van de noordelijke procesindustrie.

In het VGM-programma 2007-2010 is geformuleerd op welke wijze de reeds ontwikkelde initiatieven gecontinueerd worden. Gefocust wordt op verstevigen van het netwerk (goede voorlichting, draagvlakverbreding), onderzoek en ontwikkeling en VGM in de keten. Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling worden concrete vraagstellingen geformuleerd en actieplannen opgesteld. Een voorbeeld hiervan is de toenemende inzet van VGM in relatie tot buitenlandse contractors. Een en ander met als doel uit te monden in verbeteringsprojecten die op hun beurt weer door deelnemende bedrijven in de praktijk worden gebracht.
Provincie:
Tag(s):