dinsdag, 25. april 2006 - 21:14

Discriminatie op basis van lifestyle mag van VWS

Den Haag

Sinds 1 december vorig jaar weigert de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) sollicitanten die roken. Omdat dit een niet te tolereren vorm van discriminatie is trok de Stichting Rokersbelangen (SRB) aan de bel bij de Nederlandse ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Staatssecretaris Van Hoof van SZW schrijft in een reactie aan de SRB dat roken in de privé-situatie geen voldoende aanleiding lijkt om een sollicitant af te wijzen.

Het ministerie van VWS schaart zich echter achter de WHO door te schrijven dat VWS zich niet wil uitspreken over het interne sollicitatiebeleid van de WHO.

Hiermee begaat het ministerie van VWS, volgens SRB voorzitter Ton Wurtz, een miskleun van de eerste orde. VWS zet de deur wagenwijd open voor discriminatie op basis van lifestyle. Dit betekent dat werkgevers die toekomstige werknemers afwijzen omdat zij bijvoorbeeld roken, van hamburgers houden of in hun vrije tijd graag de Donald Duck lezen dit van VWS gewoon mogen doen. Een fitnessbedrijf zou dan een sollicitant kunnen afwimpelen met de mededeling :u bent te dik:.

Ton Wurtz: Dit is een belachelijke situatie, van een overheid die gelijke behandeling hoog in het vaandel heeft staan en jaarlijks vele miljoenen bijdraagt aan de WHO mag worden
verwacht dat ze de WHO op de vingers tikken in plaats van stilzwijgend toestemmen met dergelijke praktijken. De SRB hoopt dan ook dat zowel de ministeries van VWS als SZW zich
alsnog in het openbaar zullen uitspreken tegen de gang van zaken bij de WHO. Ton Wurtz:Dit zou beter zijn dan te wachten op de eerste getroffen sollicitant die naar de rechter
stapt om deze onaanvaardbare sollicitatieprocedure aan te vechten.
Provincie:
Tag(s):