maandag, 23. januari 2006 - 15:57

Discriminatie op de werkvloer

Baarn

In opdracht van vacaturesite MegaJobs onderzocht DotWise of werknemers discriminatie ervaren bij sollicitatie, promotie of ontslag. Als opvallende uitkomst meldt 35% hiermee in de afgelopen 3 jaar te maken te hebben gehad. Vooral vrouwen; dan met name discriminatie op kinderwens, zwangerschap of het hebben van kinderen. Daarnaast valt leeftijdsdiscriminatie op; zowel mannen als vrouwen melden bij aanstelling of promotie 'te oud' te zijn bevonden. Ook discriminatie op handicap of veronderstelde gezondheidsrisico's worden frequent gemeld.

Het hebben van een ziekte, handicap of uitkeringsverleden wegens arbeidsongeschiktheid maakt (toekomstige) werkgevers nog zeer angstig. En ontneemt vaak alle kans op promotie. Sterker nog, zelfs overheidsinstellingen bleken zich er schuldig aan te maken deze personen te ontslaan (een sociale dienst).

Wat verder opvalt is dat personen die te maken hebben (gehad) met een van deze vormen van discriminatie maar mondjesmaat actie ondernemen. Dat kan zijn omdat men niet weet wat men er aan kan doen. Men voelt zich machteloostegenover een afdeling HRM/PZ die handelt conform de wensen van het management, een meldpunt discriminatie dat verder geen actie onderneemt, vestigingen van CWI die zeggen er niets aan te kunnen doen en specialisten die aangeven dat de bewijzen vaak te dun zijn.

Menig werknemer zou hier dan ook best meer kennis over mogen hebben. En die informatie zou niet pas vergaard moeten worden op het moment dat het conflict beëindigd is, maar op het moment dat het kan gaan spelen moet men reeds weten waar men op moet letten, hoe men discriminatie kan aantonen en welke stappen men daadwerkelijk kan ondernemen.

Arbeidsbureaus, uitzendbureaus en meldpunt discriminatie mogen zich in deze veel professioneler, dus pro-actiever, opstellen. Ten tijde van de afronding van dit onderzoek werden de onderzoekers opgeschrikt door alarmerende en deels tegenstrijdige berichten over snel stijgende werkloosheid onder met name allochtone jongeren. Berichten die ook tegenstrijdig leken met de eerste uitkomsten van
dit onderzoek. Dit was reden voor vervolgonderzoek onder allochtonen, waarvan de uitkomsten binnen enkele dagen verwacht worden.
Categorie:
Tag(s):