maandag, 13. november 2006 - 9:07

Discussiebijeenkomst waterplan

Slochteren

De gemeente Slochteren en het waterschap Hunze en Aa’s hebben onderzoek gedaan naar het watersysteem in en rond de gemeente Slochteren. In het onderzoek zijn knelpunten in kaart gebracht van het zogenaamde stroomgebied Duurswold (het watersysteem waar de gemeente Slochteren deel van uitmaakt).

De bijeenkomst vindt plaats op 13 november 2006 van 19:30 tot 22:00 uur in het dorphuis “ de Ruitenvelder� te Froombosch. Hiervoor zijn alle verengingen Dorpsbelangen, historische verenigingen, ondernemersorganisaties en recreatiebedrijven uitgenodigd.

De afgelopen maanden hebben de gemeente en het waterschap een inventarisatie gemaakt van veranderingen en de gevolgen hiervan voor het watersysteem Duurswold onderzocht. Hiermee is inzichtelijker geworden welke problemen er nu zijn, welke maatregelen al genomen worden, welke knelpunten we in de toekomst nog kunnen verwachten en waar kansen voor oplossingen zouden kunnen liggen. Het uiteindelijke doel is het vastleggen van oplossingen in een concreet maatregelenplan voor de komende jaren.

In de bijeenkomst van 13 november staat water in de dorpen en waterrecreatie centraal. In de bijeenkomst wil de gemeente graag specifiek van u vernemen of er problemen zijn met water in de dorpen en of u kansen ziet om water een bepaalde rol te geven in of nabij de dorpen.
Provincie:
Tag(s):