dinsdag, 24. januari 2006 - 15:31

"Diversiteit is onze kracht"

Almere

Wethouder Johanna Haanstra van gezondheidszorg en jeugd, neemt op 2 februari het plan van aanpak “Diversiteit is onze kracht� van de Stichting WoonMere officieel in ontvangst.
De overhandiging van het plan van aanpak aan mevrouw Haanstra betekent een formele stap in de realisatie van een eerste uniek project dat het zelfstandig wonen voor lichamelijk en/of meervoudig gehandicapte jongeren mogelijk maakt.

Zowel de Gemeente Almere, woningcorporatie Alliantie Flevoland als ouders en zorgverleners hechten zeer veel waarde aan de totstandkoming van deze vorm van sociale woningbouw.

Betrokken partijen zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid om ook voor speciale doelgroepen maatschappelijk verantwoord te bouwen. De overhandiging zal gepaard gaan met een korte PowerPoint presentatie in aanwezigheid van enkele toekomstige bewoners en hun ouders.

De Stichting WoonMere bestaat uit ouders van jongeren met een aangeboren handicap. De Stichting heeft tot doel het realiseren van een kleinschalige woongroep ten behoeve van jongeren met een handicap. Bijzonder aan het project is dat de jongeren van af het begin nauw betrokken zijn bij de totstandkoming.

Zij denken mee in het maken van keuzes over de opzet en inrichting van de woningen en woonomgeving en komen regelmatig bij elkaar om in groepsvorm plannen te maken.

WoonMere heeft met professionele begeleiding van Maria Zaal en woningcorporatie De Groene Stad een plan van aanpak opgesteld voor de realisatie van een woonvorm voor lichamelijk en/of meervoudig gehandicapte jongeren in Almere Poort. Dit project gaat deel uit maken van een grootschalig project waar onder andere Humanitas en Interakt Contour deel van uitmaken.

De Alliantie Flevoland heeft de Stichting WoonMere financieel in staat gesteld om de in de statuten genoemde doelen te concretiseren en om te zetten in een plan van aanpak. Door deze financiële steun was de Stichting in staat adequate begeleiding in te zetten bij het ontwikkelen van het plan van aanpak.

De stichting WoonMere wil voor het vervolg gebruik gaan maken van de regeling particulier opdrachtgeverschap, maar zoekt ook nog naar andere bronnen om de begeleiding die de jongeren nodig hebben bij het vormgeven van hun woonproject te financieren.
Provincie:
Tag(s):