dinsdag, 27. juni 2006 - 16:07

DOC niet betrokken bij evacuatie dieren

Purmerend

De Dierenbescherming Waterland, en het daaraan gelieerde Dierenopvancentrum , zijn verbaasd over het feit dat zij niet zijn ingelicht of betrokken bij de voorbereiding van de evacuatie van dieren in het gebied van de Wherebom.

Ondanks het feit dat de gemeente het DOC subsidieert heeft zij op geen enkele wijze hulp ingeroepen van het Dierenopvangcentrum om bij deze situatie te ondersteunen, terwijl het DOC daar zeker toe bereid was geweest en nog steeds is. Aangezien het DOC gehouden is aan wettelijke regels ten aanzien van inenting en overdracht van besmettelijke ziektes van op te vangen dieren is het wel nodig om enige tijd te hebben om een dergelijke opvang volgens alle regels te organiseren.

De gezondheidsrisico's van het bij elkaar onderbrengen van honderden dieren, die mogelijk niet zijn ingeënt, zijn te groot om zeer korte termijn goed te regelen. De Dierenbescherming en het DOC wensen de Dierenambulance veel succes met de uitvoering van deze grootscheepse onderneming.
Provincie:
Tag(s):