woensdag, 19. juli 2006 - 11:03

Documentaire over Meerstad

Groningen

Een documentaire over de geschiedenis van Meerstad en over het heden en de toekomst van dit nieuwe woongebied ten oosten van de stad Groningen. Dit is in het kort de inhoud van de openbare kunstopdracht die de provincie Groningen uitschrijft. Dit moet resulteren in een documentaire (film, video), die zowel voor huidige als toekomstige bewoners interessant kan zijn.

Voor de uitvoering van de onderzoeksopdracht is € 45.000,-- beschikbaar en de inschrijving loopt tot en met vrijdag 29 september 2006.

Aan de oostzijde van de stad Groningen, deels op grondgebied van de stad, deels op grondgebied van de gemeente Slochteren, wordt een gebied ontwikkeld van ca. 2300 hectare dat de komende twintig jaar zal transformeren tot Meerstad. Een gebied met 10.000 nieuwe woningen, natuur, landbouw, recreatiegebieden, vele voorzieningen en een groot meer.

Uniek in het plan is dat 1/3 deel van de grond uitgeefbaar is ten behoeve van woningbouw, tegenover 2/3 deel groen (o.a. natuur) en blauw (water). De diverse functies hebben nauwe samenhang en worden daar waar mogelijk gecombineerd. Deze manier van ontwikkelen draagt er aan bij dat Meerstad wordt ingepast in de bestaande omgeving en ook veel van de huidige waarden in het gebied behouden blijven.
Provincie:
Tag(s):