donderdag, 9. februari 2006 - 9:56

Dodelijk ongeval reden om gevaarlijke weg aan te pakken

Breda

De oversteekplaatsen op de Graaf Hendrik III Laan vormen met name voor voetgangers, maar ook voor fietsers, een onduidelijk punt. Er liggen op twee plaatsen zebrapaden terwijl de Graaf Hendrik III Laan een weg is met twee keer twee stroken. Dit levert regelmatig onduidelijke situaties op, waarbij een auto op de rechter rijstrook stopt voor overstekende voetgangers, terwijl een auto op de linker rijstrook niet stopt of te laat remt. Op 1 april 2005 was dit medeoorzaak van een dodelijk ongeval.

Naar aanleiding hiervan is gekeken op welke manier deze oversteekplaatsen verkeersveiliger kunnen worden ingericht, waarbij ook rekening wordt gehouden met de verkeersdoorstroming op de Graaf Hendrik III Laan.

In het voorlopig ontwerp is gekozen voor de volgende maatregelen:
  • identieke maatregelen ter plaatse van de twee oversteken waar zich nu een oversteekplaats voor voetgangers bevindt, bestaande uit:
  • aparte ‘linksaffers' zowel in noordelijke als in zuidelijke richting
  • middeneilandjes voor de fiets waardoor gefaseerd kan worden overgestoken
  • middeneilandjes voor de voetgangers waardoor het veiligheidsprobleem opgelost is
  • de oversteeksignalering door middel van knipperlichten en de zebra blijven gehandhaafd
  • maatregelen worden ondersteund met bebording en bebakening.


Naar aanleiding van het voorlopig ontwerp kan iedereen vóór 1 maart aanstaande een reactie indienen, die kan leiden tot aanpassing van het plan. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het definitief ontwerp.
Provincie:
Tag(s):