maandag, 11. december 2006 - 17:40

'Doe mij maar fris, ik moet nog vrijen!'

Enschede

Maandag 11 december ontving de Enschedese wethouder Ed Wallinga van zorg en welzijn in tapas bar Paddy’s het eerste evaluatierapport over het project “Doe mij maar fris.. ik moet nog vrijen!�

De initiatiefnemers: Politie Twente Enschede Binnenstad, GGD Regio Twente, Tactus, instelling voor verslavingszorg en Vereniging Horeca Stad Enschede blijven naar aanleiding van de resultaten bezorgd over het alcohol- en condoomgebruik van de jeugd. Het voorlichtingsproject heeft wél het gesprek over verantwoord alcoholgebruik en condoomgebruik onder jongeren op gang gebracht.

Deze zomer spraken jongeren 1400 leeftijdsgenoten in Enschede tijdens uitgaansavonden aan over het gebruik van alcohol en condooms. Na afloop van de voorlichting is de jongeren gevraagd om deel te nemen aan een vragenlijstonderzoek. Vanmiddag worden tijdens een bijeenkomst voor Twentse beleidsmakers de resultaten gepresenteerd.

Aan de jongeren die deze zomer rondom de Enschedese uitgaansgelegenheden zijn aangesproken, is per e-mail gevraagd een vragenlijst via internet in te vullen. Tweederde van de ondervraagde jongeren drinkt meer dan de norm voor verantwoord alcoholgebruik. De norm is voor meisjes niet meer dan drie standaardglazen en voor jongens niet meer dan vijf standaardglazen alcohol per gelegenheid.

Eén op de acht ondervraagde jongeren gaf aan minimaal een keer per week aangeschoten of dronken te zijn. Eenderde van de jongeren dacht risico te lopen op een soa (seksueel overdraagbare aandoening). Deze resultaten laten zien dat alcoholgebruik en onveilig vrijgedrag van jongeren zorgelijk is.

Voorlichting tijdens uitgaansavonden brengt gesprek op gang
Het merendeel van de ondervraagde jongeren vond het nuttig om tijdens het uitgaan aangesproken te worden over alcohol en veilig vrijen. Tweederde van de jongeren gaf aan iets nieuws gehoord te hebben.

Het merendeel sprak na de voorlichting binnen de eigen vriendengroep verder over de onderwerpen. Een kwart deed dit op een serieuze toon. Een mooi resultaat; deze jongeren zijn namelijk een avondje uit en praten toch met elkaar over deze serieuze onderwerpen. Een vijfde deel van de jongeren zegt meer na te denken over het eigen alcoholgebruik, of heeft plannen om minder alcohol te drinken. De meeste jongeren zijn echter niet van plan om anders om te gaan met alcohol.

Hoewel het alcoholgebruik niet is afgenomen, spreken de initiatiefnemers toch van een succes. Het gesprek tussen jongeren is op gang gebracht en een deel van de jongeren is bewuster bezig met alcohol- en condoomgebruik.

Om een ommezwaai in het gedrag van jongeren te maken, is een voorlichtingsproject als dit alléén niet voldoende. Een herhaling van de boodschap, bijvoorbeeld in school- of thuissituaties, handhaving van voorschriften en aandacht voor beschikbaarheid kunnen hierop aanvullend zijn.

Wethouder Wallinga onderstreept het belang van voorlichting aan jongeren. “Jongeren in Twente drinken helaas meer dan de gemiddelde jongere in Nederland en soms ook nog erg veel op een avond. Uit onderzoek is bekend dat alcoholgebruik vooral bij jongeren schade toebrengt aan de hersenen. Daarbij komt het roekeloze gedrag dat vaak volgt op teveel drinken, waaronder onveilig vrijen�, aldus wethouder Wallinga.

Het evaluatierapport met de resultaten werd in ontvangst genomen door wethouder Wallinga. De gemeente Enschede onderstreept het belang van deze thema’s voor jongeren. In het nieuwe jaar moet gekeken worden hoe de gemeente samen met de verschillende betrokken instellingen met deze thema’s aan de slag kan gaan.

Voorlichting door leeftijdsgenoten kan hierbij een van de in te zetten middelen zijn. Mogelijk kan deze methode ook voor andere Twentse gemeenten waardevol zijn.
Provincie:
Tag(s):