vrijdag, 24. maart 2006 - 14:08

Doelloos thuiszitten jongeren is taboe voor Heerenveen

Heerenveen

De gemeente Heerenveen telt ca. 50 jongeren onder de 23 jaar met een bijstandsuitkering. Hoewel dit volgens de gemeente een relatief laag aantal is in vergelijking met de landelijke cijfers wil de gemeente Heerenveen het aantal jongeren in de bijstand verder verlagen en voorkomen dat jongeren in de bijstand komen. Om dit te realiseren maakt de gemeente gebruik van de ‘gesloten aanpak’. Het eerste en tot nu toe enige jongerenloket in Friesland speelt hierbij een belangrijke rol.

De ‘gesloten aanpak’ wil zeggen dat jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen verplicht aan een scholings- of een reïntegratietraject deel moeten nemen. Een combinatie van beiden is ook mogelijk. Een medewerker van de afdeling Werk en Inkomen begeleidt de jongeren hierin. Doelloos thuiszitten is daarmee niet meer mogelijk.

Sinds eind vorig jaar is er een jongerenloket in de gemeente Heerenveen. Het loket met de naam Jongeren.punt is gevestigd in Werk State, het bedrijfsverzamelgebouw op het gebied van werk en inkomen in Heerenveen. Samen met CWI Heerenveen, het Friesland College, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt en UWV, heeft de gemeente Heerenveen de krachten gebundeld om jongeren in de leeftijd tot 23 jaar te helpen bij het starten of hervatten van hun loopbaan.

Door de jongeren te begeleiden, een passend onderwijs- of hulpverleningstraject aan te bieden, kan worden voorkomen dat jongeren in de bijstand terecht komen. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn door tussenkomst van Jongeren.punt 15 jongeren terug naar school gegaan.
Provincie:
Tag(s):