woensdag, 15. maart 2006 - 15:18

Doetinchem krijgt wijkwachten

Doetinchem

De gemeente Doetinchem gaat twee jaar lang tien tot twaalf wijkwachten inzetten voor toezicht in de gemeente. Deze wijkwachten worden ondersteuners van de Doetinchemse handhavers: politie en bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente.

De wijkwachten houden een oogje in het zeil en spreken inwoners aan op ongewenst gedrag. De wijkwachten vergroten door hun werk het gevoel van veiligheid van de inwoners en dragen bij aan de leefbaarheid in de gemeente. De wijkwachten gaan werken onder verantwoordelijkheid van het hoofd Team handhaving van de gemeente. Aspirant wijkwachten worden geworven vanaf mei 2006 onder mensen met een uitkering. Na een uitgebreide selectie en divers opleidingen kunnen de wijkwachten naar verwachting eind van dit jaar aan de slag.

Politie en gemeente hebben beide hun eigen rol in de veiligheid en handhaving. De wijkwachten zijn aanvullend op deze diensten. Zij zijn de ogen en oren voor de politie en gemeente. Andere partijen die een rol spelen bij de leefbaarheid in Doetinchem zijn Site en IJsselkring. Gemeente, politie en wijkwachten werken nauw met hen samen. De Stichting werk en Uitvoering en Beveiligingsbedrijf Securicor zijn betrokken bij de werving, selectie en opleiding van de wijkwachten. Bij de werving worden mensen met een uitkering actief benaderd.
Provincie:
Tag(s):