vrijdag, 3. maart 2006 - 14:17

Dokters zaaien angst

Amsterdam

NU.91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, is woedend over het commentaar van (huis)artsen op een in het vakblad Huisarts en Wetenschap gepubliceert onderzoek naar de zorg voor diabetespatiënten. Met de stelling .het is wachten tot het een keer misgaat. proberen huisartsen en specialisten de besluitvorming rond de nieuwe geneesmiddelenwet te beïnvloeden. Door het creëren van angst trachten huisartsen en specialisten hun positie als machthebbers in de gezondheidszorg veilig te stellen.

Taakverschuiving, het overnemen van taken van (huis)artsen door andere professionals in de gezondheidszorg is een goede ontwikkeling. Dat vinden niet alleen de verpleegkundigen zelf. Zij worden hierin gesteund door de Raad voor Volksgezondheid en Zorg en door minister Hoogervorst.

In voorgaande jaren, toen er een tekort aan artsen leek te ontstaan, omarmden de (huis)artsen deze herschikking van taken. Nu dat tekort is opgelost proberen (huis)artsen krampachtig om hun domein terug te veroveren door het zaaien van angst en door verpleegkundigen in een kwaad daglicht te stellen.

NU.91 vindt het een schande dat Houweling insinueert dat verpleegkundigen zich laten beïnvloeden door de farmaceutische industrie. Verpleegkundigen zijn heel goed in
staat om wetenschappelijke literatuur te lezen en kritisch te kijken naar de farmaceutische industrie. Het zijn juist de artsen die zich de laatste jaren hebben laten verwennen door de farmaceutische industrie in ruil voor het voorschrijven van onnodig dure medicijnen. Hiermee hebben zij de kosten van de gezondheidszorg in Nederland op onverantwoorde wijze opgejaagd.

NU.91, pleit al jaren voor aanpassing van de wet BIG aan de beroepspraktijk. Goed opgeleide verpleegkundigen schrijven al langer op vele poliklinieken en in huisartsenpraktijken medicijnen voor. Het is de hoogste tijd dat de wet BIG deze praktijk legitimeert.

NU.91 hoopt dat de Tweede Kamer zich op 9 maart niet laat meeslepen door de bangmakerij van de (huis)artsen en de verpleegkundige opneemt in de nieuwe geneesmiddelenwet. NU.91 behartigt de beroepsvoorwaardelijke belangen van 22.000 leden.
Provincie:
Tag(s):