zaterdag, 26. augustus 2006 - 10:26

Dolfijn gaat taalachterstand wegwerken via Topklas

zwijndrecht

Basisschool De Dolfijn gaat in samenwerking met de gemeente een speciale klas inrichten om taalachterstanden bij brugklassers weg te werken. Door leerlingen met een taalachterstand gedurende één jaar bij te scholen, komen zij in het voortgezet onderwijs op een niveau terecht dat beter bij hen past.

Uit onderzoek blijkt dat taalachterstand bij leerlingen in de hogere groepen er vaak toe leidt dat deze leerlingen in het voortgezet onderwijs terecht komen in een niveau dat niet bij hun intelligentie past. Dit kan voortijdig schoolverlaten veroorzaken.

Aan het bestrijden van taalachterstanden bij kinderen in de laagste groepen wordt al veel aandacht besteed, maar voor oudere leerlingen zijn er weinig tot geen faciliteiten. De Topklas brengt daar verandering in.

De Topklas is een schakelklas tussen Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. In de Topklas krijgen leerlingen met voldoende intelligentie, maar die in hun ontwikkeling geblokkeerd worden door een taalachterstand, één jaar lang extra taalonderwijs naast een aantal geselecteerde vakken van het voortgezet onderwijs. Dit biedt leerlingen de kans om bij voldoende resultaten na de Topklas in te stromen in het tweede jaar van het VMBO theoretisch, HAVO of VWO.

Om voor de Topklas in aanmerking te komen, moeten leerlingen onder andere ruim voldoende scoren voor rekenen, het technisch lezen moet voldoende zijn en een goede motivatie mag niet ontbreken. Andere criteria zijn een voldoende sociaal-emotionele ontwikkeling en uitval op begrijpend lezen en woordenschat.

De Topklas wordt verbonden aan OBS De Dolfijn, omdat deze school veel ervaring heeft in het bestrijden van taalachterstand. Verder blijkt uit een eerste behoeftepeiling onder de basisscholen dat er op De Dolfijn de meeste leerlingen zitten die in aanmerking zouden komen voor een Topklas.

Het is de bedoeling om in september 2007 daadwerkelijk met de Topklas te beginnen.
Provincie:
Tag(s):