donderdag, 21. september 2006 - 8:57

'Donner, Dekker en Hertog treden af'

Den Haag

Minister Piet Hein Donner van Justitite, minister Sybilla Dekker van VROM en burgemeester Fons Hertog van de gemeente Haarlemmermeer zijn naar aanleiding van de conclusie van het rapport over de Schipholbrand afgetreden. Dat hebben zij donderdagmiddag bekend gemaakt.

De Ministeries van Justitie en VROM en de gemeente Haarlemmermeer kregen zoals verwacht harde kritiek in het definitieve rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over hun rol tijdens de brand in het cellencomplex op Schiphol eind oktober vorig jaar. Het rapport is donderdagochtend door de voorzitter van de Raad prof. mr. Pieter van Vollenhoven in Den Haag gepresenteerd.

Het eerder verschenen conceptrapport sprak er al over dat er minder doden zouden zijn gevallen als de overheidsdiensten zich aan de regels hadden gehouden. De positie van minister Donner van Justitie en minister Dekker van VROM zijn dus in het geding. Het rapport werd om 11.00 uur gepresenteerd.

In de nacht van 26 op 27 oktober 2005 brak brand uit in het cellencomplex op Schiphol-Oost. Bij die brand kwamen elf personen om het leven en raakten 15 gewond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, heeft direct besloten tot een onderzoek.

Het onderzoek dat de Raad heeft uitgevoerd valt uiteen in vijf, tegelijkertijd uitgevoerde, deelonderzoeken. Achtereenvolgens ging het om een onderzoek naar de oorzaak en de ontwikkeling van de brand waarin onder andere onderzocht is hoe de brand is ontstaan en zich heeft uitgebreid.

Een tweede onderzoek richtte zich op de bestrijding van de brand. Binnen dit onderzoek is onder meer gekeken naar brandbestrijding, redding en de evacuatie van het gebouw. Het derde onderzoek naar wetten en regelgeving richtte zich op de vergunningen, de regelgeving rond bouw en het gebruik van het cellencomplex en de handhaving van deze regelgeving.

Het vierde onderzoek betrof de opvang en nazorg aan celbewoners, bewakers en hulpverleners en het vijfde onderzoek ten slotte richtte zich op de brandveiligheid in vergelijkbare tijdelijke penitentiaire inrichtingen.

De ministeries van Justitie en VROM zullen tot aan de verkiezingen worden waargenomen door Rita Verdonk en Johan Remkes (Justitie) en Karla Peijs (VROM).
Provincie:
Tag(s):