dinsdag, 17. januari 2006 - 15:09

Doseerlicht ontregelt Maastrichts verkeer

Maastricht

Dinsdagochtend is in Maastricht het nieuwe doseerlicht aan de Brusselseweg (ter hoogte van de Postbaan) in werking gesteld. Doel van het verkeerslicht is om de toevoer van autoverkeer richting stadscentrum zodanig te regelen dat filevorming in de stad wordt voorkomen. Het verkeer wordt buiten de stad opgevangen en gedoseerd doorgelaten.

Door het doseersysteem ontstond er dinsdagochtend een lange file op de Brusselseweg tot aan het Belgische Smeermaas. Ook op de aanliggende Bosscherweg stond een langere wachtrij dan normaal. Daar staat eveneens een doseerlicht (ter hoogte van de Oude Smeermaeserweg).

Bijkomend probleem vanochtend was het uitrukken van de brandweer tijdens de ochtendspits. Hierdoor kwam het verkeer op de Noorderbrug enige tijd vast te staan. Zo’n signaal wordt opgepikt door het verkeersmanagementsysteem en is mede bepalend voor de doseerlichten aan de rand van de stad. Die gaan daardoor gedurende enige tijd minder verkeer doorlaten richting stad.

Om nieuwe problemen te voorkomen wordt woensdag meer groen gegeven aan de doseerlichten op de Bosscherweg en de Brusselseweg. Daarna wordt het verkeerslicht op de Brusselseweg verder ingeregeld. Het op de juiste wijze inregelen van het verkeerslicht op de Brusselseweg in combinatie met de andere relevante verkeerslichten in het netwerk duurt ca. 2 maanden.

Het doseerlicht op de Brusselseweg is een van de laatste schakels van het verkeersmanagement-systeem zoals dat in 1998 is vastgesteld door de gemeenteraad. Andere doseerlichten aan de rand van de stad liggen o.a. aan de Via Regia/Dr. Bakstraat, Tongerseweg/Javastraat, Mariëenwaard, Fregatweg, Teblijterweg, Akersteenweg.
Provincie:
Tag(s):