zaterdag, 8. juli 2006 - 15:34

Dreigend verkeersinfarct Schiphol

Schiphol

De uiterst slechte verbinding tussen Schiphol Centrum en Schiphol Zuid-Oost dreigt helemaal dicht te slibben als gevolg van nieuwe security maatregelen. Nu al doen vrachtauto's en autobussen er meer dan drie kwartier over om de weinige kilometers over de Parallelweg van de N201 af te leggen. De nieuwe maatregelen leiden tot lange files, veel onnodige milieubelasting en verkeersonveiligheid.

Air Cargo Netherlands uit, namens de luchtvrachtsector, al jaren zijn grote bezorgdheid over de zeer ongewenste situatie. Maar het wordt nog erger. Een deel van het verkeer kan nu nog door de tunnel onder de landingsbaan van de Kaagbaan. Medio 2008 zal dat vanwege strengere EU security maatregelen ook niet meer kunnen.
Dan zal dat verkeer ook aan moeten sluiten bij de reeds lange rij wachtende voertuigen op de parallelweg, waardoor een feitelijk verkeersinfarct ontstaat tussen deze twee belangrijke centra van bedrijvigheid op de luchthaven.

Al meer dan 15 jaar staat de aanleg van de Beech Avenue op de agenda van Schiphol, Haarlemmermeer en de Provincie Noord-Holland. De aanleg van deze weg zou de inmiddels ontstane congestie moeten oplossen. Zo werd dat al in 1991 door de ondertekenaars van het Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving voorzien. Het bedroevende resultaat is dat men nu procedureel nog net zover is als toen, ondanks
alle projectorganisaties en mooie beleidsvoornemens.

Hoewel de aanleg van de Beech Avenue de beste oplossing is, zou al een groot gedeelte van het file leed weggenomen kunnen worden met de halve afsluiting van het kruispunt Aalsmeerderweg - Parallelweg - N201. De vlag ging al uit bij de bedrijven op Schiphol-Z.O. toen b&w van Haarlemmermeer daartoe enkele maanden geleden besloten. Helaas zit er nog een grote kloof tussen besluit en uitvoering. Daarnaast is het nog volslagen onduidelijk of de gemeente ook daadwerkelijk uitvoering gaat geven aan haar genomen besluit. Opnieuw geen zicht op een oplossing, zelfs niet op een eenvoudig te realiseren gedeeltelijke oplossing.

ACN doet een dringend beroep op alle betrokken partijen om nu eindelijk deze knellende verkeerssituatie op te lossen en niet te wachten tot de bedrijven 'met de voeten gaan
stemmen' en naar elders in Europa vertrekken waar men meer 'hart' voor de luchtvrachtbedrijvigheid heeft.
Provincie:
Tag(s):