donderdag, 21. september 2006 - 21:27

Drenthe ontvangt promotieprijs voor leerlingbouwplaatsen

Assen

Kenniscentrum Fundeon heeft vanmiddag in Harderwijk de Promotieprijs voor leerling-bouwplaatsen 2006 toegekend aan de provincie Drenthe. De prijs is ook bestemd voor alle Drentse gemeenten en woningbouwcorporaties, waarmee convenanten zijn afgesloten. De provincie werd voorgedragen door het opleidingscentrum voor de bouw (OCB) in Ruinen en Emmen.

Het oordeel van de jury luidde: “Door het afsluiten van convenanten voor de uitvoering van leerlingbouwplaatsen en door het onderwerp steeds op de agenda te houden in overleggen met de verantwoordelijke wethouders en directeuren van corporaties, worden leerlingbouwplaatsen steeds onder de aandacht gebracht.

De provincie heeft werknemers in dienst die als uitstekende aanjagers van leerlingbouwplaatsen fungeren. Jaarlijks zijn er zo’n 15 leerlingbouwplaatsen in uitvoering en dat aantal stijgt nog steeds.� De prijs bestaat uit een beeld en een certificaat. Bouwbedrijf Timmers uit Rosmalen ontving de 2e prijs en de 3e prijs ging naar Vestia Groep uit Rotterdam.


Steeds meer jonge werkzoekenden vinden een baan in de Drentse bouwsector. Zij kunnen op een leerlingbouwplaats met een leerwerktraject hun certificaat of diploma halen voor timmeren en metselen. Hiermee worden hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

De provincie Drenthe heeft deze trajecten samen met diverse organisaties, zoals opleiders en werkgevers in de bouw, mede aangejaagd, ontwikkeld en gesubsidieerd. De bouwsector heeft te maken met een geringe instroom van nieuw personeel. Leerlingbouwplaatsen zijn niet alleen een goede manier om (jeugd)werkloos-heid te voorkomen, maar ook om personeelstekorten op te vangen.

Om het aantal leerlingbouwplaatsen te vergroten zijn het afgelopen jaar convenanten afgesloten tussen het OCB, alle Drentse gemeenten, het Restauratie Opleidingsproject, woningbouwcorporaties en het Fundeon, het Kenniscentrum voor de bouw. Het aantal leerlingbouwplaatsen en leerwerkplekken is hierdoor substantieel vergroot.

Komend jaar zal daarnaast ook aandacht worden besteed aan de instroom van speciale doelgroepen en de instroom van het middenkader.
Provincie:
Tag(s):