donderdag, 29. juni 2006 - 10:30

Drenthe wil meer ligplaatsen in de winterperiode

Assen

Het ligplaatsbeleid in de provinciale vaarwegen wordt verruimd per 1 april 2007. Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben hierover een principebesluit genomen en willen een aantal locaties aanwijzen voor de stalling van boten in de winterperiode.

Momenteel is het nemen van een ligplaats in provinciale vaarwegen zonder ontheffing verboden vanwege nautische, waterhuishoudkundige, landschappelijke, ecologische of recreatieve belangen.

Het college kondigde enkele maanden geleden al aan de regels inzake het ligplaatsbeleid te versoepelen. Waar de winterstallingen exact komen is nog niet bekend. De provincie is nog in gesprek met gemeenten om dit planologisch te regelen.

De winterstallingen moeten de recreatievaart ondersteunen en passen in de ontwikkelvisie voor een samenhangende recreatietoervaart in Noordoost Nederland. In Meppel en Hoogeveen zijn al dergelijke voorzieningen. In Assen, Dieverbrug, Emmen en Coevorden zijn plannen voor recreatieve havenvoorzieningen. Gedeputeerde Staten nemen later dit jaar een definitief besluit.
Provincie:
Tag(s):