donderdag, 16. november 2006 - 9:26

Drugsverslaafden uit de Randstad komen naar Drenthe

Beilen

Woensdag hebben de wethouders Zorg van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam een werkbezoek gebracht aan de gemeente Midden-Drenthe en GGZ Drenthe. Tijdens het werkbezoek hebben de wethouders Zorg, Marijke Vos (Amsterdam), Jantine Kriens (Rotterdam) en burgemeester R.W. ter Avest (Midden-Drenthe) het convenant Duurzaam Verblijf ondertekend.

GGZ Drenthe en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) gaan vanaf februari 2007 psychiatrische patiënten met een chronische (drugs)verslaving uit Amsterdam en Rotterdam opnemen in de voorziening Duurzaam Verblijf in Beilen.

Patiënten komen in aanmerkingen voor opname op basis van een Rechterlijke Machtiging. Voorafgaand aan opname van patiënten hebben de betrokken gemeenten: Amsterdam, Rotterdam en Midden-Drenthe afspraken gemaakt, die in een convenant zijn vastgelegd. Vanaf de eerste gesprekken over de voorziening van Duurzaam Verblijf is een belangrijk uitgangspunt geweest, dat zaken rond gemeentelijke kosten en nazorg goed geregeld moesten worden. De gemeenteraad van Midden-Drenthe heeft dit nog eens nadrukkelijk te kennen gegeven.

In het convenant geven de gemeenten Amsterdam en Rotterdam aan dat zij de opname van patiënten in de voorziening Duurzaam Verblijf in Beilen zien als een schakel in de keten van hulpverlening. Amsterdam en Rotterdam voelen zich verantwoordelijk voor die hele keten, zowel voor, tijdens als na de opname in Beilen. Deze verantwoordelijkheid betekent dat de gemeenten Amsterdam en Rotterdam er van uitgaan dat deze patiënten, wanneer de behandeling voldoende resultaten oplevert, terugkeren naar Amsterdam en Rotterdam. Hier kan vervolgens de volgende schakel in de hulpverleningsketen starten.

Aangezien de behandeling in Beilen van de psychiatrische patiënten maar één schakel is in de keten van hulpverlening, voelen de gemeenten Amsterdam en Rotterdam zich verantwoordelijk voor deze patiënten. Daarom zullen deze gemeenten de kosten van bijstand compenseren, die de gemeente Midden-Drenthe voor deze groep gaat maken. Hierbij gaat het om de kosten van zak- en kleedgeld en de bijdrage voor de zorgverzekering die Midden-Drenthe als bijzondere bijstand aan deze doelgroep verleent. Amsterdam en Rotterdam vergoeden voor elke persoon uit de doelgroep aan wie Midden-Drenthe periodieke bijzondere bijstand verstrekt een bedrag aan uitvoeringskosten.
Provincie:
Tag(s):