maandag, 26. juni 2006 - 20:44

Dubbelstad in beeld +60.000 woningen

Maandag 26 juni hebben de wethouders Van Poelgeest (Amsterdam) en Duivesteijn (Almere) hun plannen voor de dubbelstad Almere - Amsterdam ontvouwd. In het Atelier IJmeer presenteerden zij een boek waarin kaarten, maquettebeelden, tekeningen en veel foto’s uitdrukking geven aan de kwaliteit die in een verbinding tussen Amsterdam en Almere besloten ligt.

Op vrijdag 30 juni neemt het Kabinet een besluit over de groei van Almere. In de periode tussen 2010 en 2030 zullen er 60.000 woningen worden bijgebouwd. Daarmee wordt Almere qua bevolkingsomvang de vijfde stad van Nederland. De bouwopgave is van grote betekenis voor Almere en voor de noordvleugel van de randstad.

Almere groeit zowel in oostelijke als in westelijke richting. Met de westelijke ontwikkeling in Pampus binnen- én buitendijks wordt de kwaliteit van de ligging aan het water optimaal benut. Almere krijgt er een maritiem woon- en leefmilieu bij van hoge kwaliteit en uniek in ons land. In het IJmeer als interstedelijke baai worden eilanden, boulevards, (jacht)havens en stranden aangelegd. Het biedt ruimte voor uiteenlopende woningtypen en voor een grote diversiteit aan kleine en grootschalige werkgelegenheidsvoorzieningen.

Met de aanleg van de IJmeerverbinding naar Amsterdam wordt een directe koppeling tussen de twee steden gelegd. De keuzemogelijkheden op het gebied van wonen, werken, onderwijs en ontspanning nemen daardoor enorm toe. De verbinding zorgt voorts voor een versterking van het regionale openbaar vervoernetwerk en draagt bij aan het oplossen van de verkeersproblemen in de regio. Met de geplande stedelijke ontwikkeling en de infrastructurele verbinding wordt Almere een belangrijke schakel in de economische as Haarlemmermeer - Schiphol - Zuidas - Amsterdam - Almere - Lelystad.

De stedelijke ontwikkeling en de IJmeerverbinding staan niet op zichzelf. Als derde opgave wordt zwaar ingezet op natuurontwikkeling in het IJmeer en het Markermeer. Door forse investeringen in natuur kan de huidige ecologische teruggang van het IJmeer worden gestopt en worden omgebogen tot een ecologische groei. Er zullen natuureilanden, vooroevers, wetlandsystemen en ecologische verbindingszones worden aangelegd.
Provincie:
Tag(s):