vrijdag, 27. januari 2006 - 14:14

Duidelijker regels voor bomenbeheer

Ede

De gemeente Ede heeft haar bomenbeleid aangepast. Het beleid, dat over het plaatsen en kappen van bomen gaat, bleek op sommige punten niet duidelijk. Er zijn nu nieuwe regels opgesteld over het aan- en herplanten van bomen, om problemen in de toekomst te voorkomen.

Bomen bepalen het groene aanzicht van een wijk of stad. Ede is een ‘groene’ gemeente; bomen zijn onmisbaar in het Edese straatbeeld. Door een helder beleid probeert de gemeente dit groene karakter te behouden. Toch kunnen bomen ook voor overlast zorgen.

In 2003 is een groenbeleidsplan vastgesteld, waarin het bomenbeleid is opgenomen. In het nieuwe beleid zijn de regels verder toegespitst en enkele termen aangepast. Het bomenbeleidsplan geeft informatie over het belang van bomen in de gemeente. Het plan draagt er aan bij om duidelijkheid te scheppen. Dit geldt voor het beoordelen van probleemsituaties, maar ook voor nieuwe situaties.

Het doel van het beleid is een fraai, duurzaam, gezond, veilig en betaalbaar bomenbestand. Er zijn in het verleden veel bomen geplant op plekken die daar achteraf niet geschikt voor bleken. Dat leidt tot problemen als het opdrukken van wortels en overlast voor de bewoners. Van de circa 53.000 bomen die in de gemeente in beheer heeft (bomen in het bos, houtwallen en bosplantsoen niet meegerekend), geven er 4000 problemen. Voor 700 van die bomen zijn binnen enkele jaren maatregelen nodig. Daarbij kan gedacht worden aan vervanging of het verwijderen van de verharding.

Om nieuwe problemen zoveel mogelijk te voorkomen zijn aanplant- en herplantcriteria opgesteld. Op sommige plekken is het niet gewenst bomen aan te planten. Dit kan leiden tot de afname van het aantal bomen in bestaand gebied. Hierin kiest de gemeente voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. De bomen die nieuw worden aangeplant moeten een goede standplaats krijgen.
Provincie:
Tag(s):