vrijdag, 1. september 2006 - 22:24

Duitse politie mag op Nederlands grondgebied schieten

Den Haag

De politiekorpsen van Nederland en Duitsland hebben vanaf 1 september in spoedeisende gevallen geen last meer van de onderlinge grenzen of procedurele belemmeringen bij grensoverschrijdend optreden. Als het nodig is kan de politie haar werk ook over de grens doen en daarbij gebruik maken van al haar normale bevoegdheden en bewapening. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag bekend.

Ook het over elkaars landsgrenzen gebruiken van pepperspray, traangas of vuurwapens wordt hierdoor mogelijk, en alleen in absoluut noodzakelijk situaties. Het achtervolgen van zware verdachten over de landsgrenzen was al geen barrière meer: tot 150 kilometer over de grens kan de politie blijven volgen. Dit geldt ook voor het observeren van zware verdachten.

Een en ander staat in een verdrag over grensoverschrijdend politie-optreden tussen Nederland en Duitsland dat op 1 september in werking is getreden. Hierdoor kunnen Nederlandse politiemensen in Duitsland opereren, en Duitse politiemensen in ons land.

De politiekorpsen kunnen, op verzoek, aan elkaar bijstand verlenen. Wanneer er geen tijd is voor verzoekprocedures, kunnen de korpsen elkaar, ook in onvoorziene gevallen bijstand verlenen. Bijvoorbeeld bij een groot ongeval op de snelweg in de buurt van de grens.
Verder kunnen de Nederlandse en Duitse politie gezamenlijk optreden, zoals bij alcoholcontroles, of met gezamenlijke observatieteams en bij de aanpak van illegaal verblijvende vreemdelingen en mensensmokkel.

Het verdrag regelt ook dat de politiekorpsen rechtstreeks gegevens kunnen uitwisselen, zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie. Hiervoor kunnen gemeenschappelijke centra worden opgericht.

In alle gevallen van grensoverschrijdend politie-optreden gelden het recht en de wettelijke procedures van de “gaststaat�. Bij optreden over de grens staat de politie onder het gezag van de autoriteiten in het land waar wordt gewerkt, en moeten aanwijzingen van die autoriteiten worden opgevolgd. Om elkaars wetten, regels, structuren en werkmethoden beter te leren kennen ,zullen de landen gezamenlijke opleidingen starten en verbindingsofficieren uitwisselen. Dat geldt ook voor de wijze van informatieuitwisseling.
Provincie:
Tag(s):