donderdag, 26. januari 2006 - 20:12

Duizenden Polen niet verzekerd voor ziektekosten

Amstelveen

Duizenden in Nederland werkende Polen hebben geen verzekering voor ziektekosten. Dit ondanks de verplichting voor elke persoon die in Nederland inkomen heeft om zich te verzekeren. In het verleden waren er ook veel Polen niet verzekerd, maar waren de zorgverleners verplicht om zorg te leveren.

Als een in Nederland werkende Pool niet verzekerd is en toch gebruik wil of moet maken van de medische zorg in Nederland, kan deze vanaf 1 januari 2006 geweigerd worden. Gevolg hiervan is dat mensen niet geholpen worden en ziek of erger nog, gewond achterblijven. Hierdoor kunnen zeer ongewenste toestanden ontstaan.

Hoewel het moeilijk is om de exacte omvang van het probleem boven tafel te krijgen, meent de VIA (Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars) op basis van informatie 'uit de markt', dat het gaat om duizenden, mogelijk zelfs tienduizend personen die onverzekerd zijn. Het gaat daarbij om illegaal werkende Polen (en andere uitzendkrachten die tijdelijk in Nederland werken), maar zeker ook om legaal werkende Polen. De werknemer moet namelijk zelf de verzekering regelen en veel Polen besluiten om geen verzekering af te sluiten. Dit past niet in hun cultuur en bovendien kost het circa 80 euro per maand, een bedrag dat de Polen liever in hun eigen zak houden.

Tot op heden is er geen controle op het al dan niet verzekerd zijn. Een koppeling van de bestanden van de belastingdienst zou op eenvoudige wijze duidelijk maken welke mensen wel inkomen hebben in Nederland, maar niet verzekerd zijn. Voor deze gevallen zou een streng sanctiebeleid moeten worden opgezet.

Om dit soort wantoestanden te voorkomen verplicht de VIA haar leden om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor haar werknemers. De leden zijn dan ook verplicht om voor de in totaal 35.000 (buitenlandse) werknemers de verzekering te regelen en de premie te betalen.

De VIA vertegenwoordigt de bonafide internationale arbeidsbemiddelaars. De leden van de VIA realiseren minimaal 75% van hun omzet door inzet van buitenlandse werknemers. Zij bemiddelen jaarlijks circa 30.000 buitenlandse werknemers. Het gaat hierbij voornamelijk om Duitsers, Portugezen, Grieken en Polen.
Categorie:
Tag(s):