donderdag, 7. december 2006 - 9:44

E-consult vindt weinig animo bij huisartsen

Amsterdam

De Universiteit Twente (UT), faculteit gedragswetenschappen heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor E-Health (NVEH) een enquête afgenomen onder 2000 huisartsen in Nederland met de vraag: 'Wat zijn de ervaringen van Nederlandse huisartsen met het elektronisch consult (e-consult) en hoe zien huisartsen het gebruik van e-consult in de toekomst?'

Uit het onderzoek blijkt dat 9,3 procent van de 654 ondervraagde huisartsen het e-consult gebruikt, uit eerder onderzoek van de UT blijkt dat 75 procent van de patiënten hier wel behoefte aan heeft. Slechts 4 procent meent dat door het e-consult de werklast afneemt. Het overgrote deel vindt dat het e-consult een ongeschikte bijdrage levert aan de kwaliteit van gezondheidszorg.

De honorering van 4,50 euro wordt door de huisartsen onvoldoende gevonden. De huisartsen zien e-consult voorlopig als vervanging van het telefonisch consult. Beveiliging, juridische complicaties en verkeerde beoordeling als gevolg van het ontbreken van een face-to-face contact zijn slechts door enkele huisartsen als nadelen genoemd.Zevenenzestig procent meent dat zij in de nabije toekomst wel gebruik zullen gaan maken van het e-consult, mits de honorering voldoende is, conform een standaardtarief. Het belangrijkste motief van de huisarts voor het gebruik van e-consult is de vraag van de patiënten hierom.

De algemene conclusie is dat het geringe gebruik van het e-consult voornamelijk een gevolg is van de onbekendheid hiermee, onvoldoende honorering en angst dat de werklast zal toenemen. Het onderzoek duidt er op dat voorlichting over het gebruik en betekenis van het e-consult in de huisartsenpraktijk van belang is.
Categorie:
Tag(s):