vrijdag, 18. augustus 2006 - 10:40

Eén bestuurlijke autoriteit voor de Randstad

Utrecht

Het dagelijkse bestuur van de provincie Utrecht heeft zich uitgesproken voor de vorming van één bestuurlijke autoriteit voor de Randstad. Dit nieuw te vormen Randstadbestuur is hard nodig om de maatschappelijke problemen in het gebied voortvarend aan te pakken, aldus GS.

Het college wil met deze boodschap een open discussie met Provinciale Staten aanzwengelen over een gemeenschappelijk provinciaal standpunt. Dat schrijven GS in een notitie die op 28 augustus aan de orde komt in de commissie Bestuur en Middelen.

Het nieuwe bestuur dat GS voor ogen heeft, is noodzakelijk omdat op dit moment 13 rijksdepartementen, 4 provincies, 190 gemeenten, 4 Kaderwetgebieden en vele andere publieke organen met elkaar in de Randstad de dienst uitmaken.

Deze bestuurlijke spaghetti vraagt bij voorkeur om bundeling van de vier Randstadprovincies Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland. De bestuurskracht voor deze nieuwe Randstadautoriteit moet niet alleen komen uit provinciale schaalvergroting, maar ook uit een herschikking van taken met het rijk en de gemeenten in de Randstad. Daardoor kan beter gewerkt worden aan een gezamenlijke aanpak van een aantal knellende maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken die van belang zijn voor de inwoners van het gehele gebied.
Provincie:
Tag(s):