dinsdag, 3. oktober 2006 - 18:52

Eemsmond voert haar VROM taken goed uit

Eemsmond

De gemeente Eemsmond voert haar wettelijke taken op het gebied van bouwen, ruimte en milieu over het algemeen goed uit. Dit concludeert de VROM-Inspectie in een onderzoek naar de uitvoering van de wettelijke VROM-taken door de gemeente. Sinds het vorige onderzoek door de VROM-Inspectie in 2001 heeft de gemeente veel werk verzet aan het vormgeven van de VROM-taken. Vooral in het oog springt de nieuwe structuur die is opgezet voor het toezicht en handhaving voor de (woon)omgeving.

Binnen een korte periode heeft de gemeente een nieuwe afdeling opgezet en is men bezig het toezicht zoveel mogelijk integraal uit te voeren. De VROM-Inspectie vindt dat de gemeente hiermee landelijk als voorbeeld kan dienen hoe gemeenten van deze schaal invulling kunnen geven aan toezicht en handhaving. Hoewel er geen wettelijke tekortkomingen zijn geconstateerd, heeft de VROM-Inspectie aanbevelingen gedaan om de kwaliteit te verbeteren op het gebied van vergunningverlening en de uitvoering van de bodemtaken. De gemeente heeft de door de VROM-Inspectie aanbevolen verbeteringen inmiddels in een plan van aanpak vastgelegd.

De VROM-Inspectie doet jaarlijks bij een kwart van de gemeenten in Nederland onderzoek naar de uitvoering en handhaving van VROM-regelgeving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verlenen en handhaven van bouw- en milieuvergunningen en het opstellen en handhaven van bestemmingsplannen. Eemsmond was in 2006 aan de beurt. De VROM-Inspectie treedt niet alleen op als handhaver van de VROM-regels, maar bevordert ook de naleving door structurele problemen op te sporen en in overleg met gemeenten op te lossen.
Provincie:
Tag(s):