zaterdag, 28. januari 2006 - 14:36

'Een slimme meid krijgt haar kind op tijd'

Den Haag

PvdA Tweede-Kamerlid Khadija Arib heeft zaterdag een voorstel gepresenteerd om de onnodige babysterfte in Nederland terug te dringen. 'Het feit dat negen procent van de babysterfte met verloskundige zorg te maken heeft, vraagt om concrete actie op korte termijn. Vrouwen zouden daarom, op jongere leeftijd aan hun eerste zwangerschap moeten beginnen' aldus Arib.

Uit een onderzoek van de EU in 2003 bleek dat Nederland in vergelijking met andere Europese landen het hoogste cijfer aan babysterfte kent. In Nederland overlijden jaarlijks zeven op de duizend baby’s voor of meteen na de geboorte. In Finland en Zweden ligt dat aantal 30 tot 30 procent lager.

Ook bleek dat per duizend baby’s, 13,4 sterft. Daarvan is ongeveer een op de tien in verband te brengen met gebrekkige omstandigheden binnen de verloskundige zorg. Arib: ‘Babysterfte is een belangrijke maatstaf voor de beschaving van een land. Sociaal economische gezondheidsverschillen worden dan ook in cijfers over babysterfte het meest zichtbaar. Alle tot nog toe verschenen onderzoeken laten zien dat het op dit punt vijf voor twaalf is.’

Het toegenomen aantal oudere moeders (35+) en allochtone moeders, meerlingengeboortes en de blijvend hoge prevalentie van roken kunnen voor een deel de perinatale sterfte in Nederland verklaren. Ook vragen vrouwen in achterstandswijken en allochtone vrouwen onvoldoende zorg omdat ze niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor prenatale zorg.

'Een slimme meid krijgt haar kind op tijd, aldus Arib.'
Provincie:
Tag(s):