maandag, 14. augustus 2006 - 16:46

Eerdmans (LPF) werkzaam in Den Engh

Den Dolder

LPF-Kamerlid Joost Eerdmans werkt deze week in de justitiële jeugdinrichting Den Engh in Den Dolder. Hij is er werkzaam
als assistent-groepsleider. Eerdmans voert dit experiment als Kamerlid uit, omdat hij enthousiast voorstander is van de onorthodoxe heropvoedingsmethode zoals die o.a. in Den Engh wordt gebruikt om criminele jongeren weer op het rechte pad te brengen.

Eerder liet Eerdmans zich een week opsluiten in een gevangenis, liep hij een week met een enkelband en voerde hij een werkstraf uit onder toezicht van de reclassering. 'Deze
proeven doe ik om als justitiewoordvoerder een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de andere kant van ons rechtssysteem. Een kant die wij als Kamerleden - op werkbezoek ofmachter het bureau - niet te zien krijgen', aldus Eerdmans.

Den Engh is een deels gesloten, deels open jeugdinrichting die zich richt op het, met behulp van de groep, opvoeden van ernstig gedragsgestoorde en/of criminele jongens. Zij
functioneren ofwel op zwakbegaafd niveau of behoren tot de groep jonge veelplegers. De jongens zijn tussen de 12 en 23 jaar, vastgelopen op school en/of werkloos. Hun toekomst is uiterst zorgelijk. Doel van de heropvoeding en behandeling in Den Engh is de houding, gedragingen en reacties
van de jongens in overeenstemming te brengen met de gangbare waarden en normen in de Nederlandse samenleving. Dit wordt uitgevoerd door middel van de Socio-Groeps-Strategie.
Provincie:
Tag(s):