maandag, 11. september 2006 - 8:23

Eerste bio-methanol fabriek ter wereld

Delfzijl

Binnenkort zal in de ‘oude’ Methanor fabriek in Delfzijl de eerste bio-methanol fabriek ter wereld in gebruik genomen worden. Hierdoor blijft een groot deel van de banen bij de vroegere Methanor fabriek in Delfzijl behouden en is er perspectief op groei in de toekomst. In de nieuwe fabriek zal biomassa worden gebruikt als brandstof voor de productie van bio-methanol, een loodvervanger in benzine.

Eerder dit jaar werd bekend dat de Methanor-fabriek gesloten moest worden. Vanaf dat moment is de NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland) betrokken geweest bij een mogelijke herbestemming van de bestaande installatie.

Met inhoudelijke en financiële ondersteuning van de provincie Groningen en in nauw overleg met Methanor zijn er verschillende alternatieven onderzocht. Uiteindelijk bleek de mogelijke productie van bio-methanol op basis van biomassaverwerking het meest kansrijk te zijn.

Bio-methanol is een product dat geschikt is om opgewerkt te worden tot loodvervanger in benzine, of om direct in benzine te worden bijgemengd. De initiatiefnemers verwachten een enorme markt voor bio-methanol uit Delfzijl omdat in de Europese Unie is afgesproken dat in 2010 5,75 % van alle transportbrandstof moet bestaan uit biobrandstoffen.

Het duurt naar verwachting nog zes tot negen maanden voordat de produktie van bio-methanol van start kan gaan. De capaciteit van de methanolproductie in Delfzijl bedraagt, verdeeld in twee productielijnen, ruim 900 kton per jaar. In de toekomst zal er mogelijk niet alleen een biologische loodvervanger worden geproduceerd, maar mogelijk ook een biologisch alternatief voor LPG.
Provincie:
Tag(s):