maandag, 28. augustus 2006 - 11:38

Eerste elektronische paspoort voor minister Nicolaï

Amstelveen

Maandagochtend heeft minister Nicolaï van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK) in Amstelveen het eerste elektronische paspoort in ontvangst genomen. Hij kreeg zijn paspoort uit handen van Burgemeester van Zanen. Het nieuwe paspoort lijkt t.o.v. het vorige bijna hetzelfde maar het grootste verschil is een chip waarin de gegevens van de houder zijn opgeslagen. Met dit nieuwe paspoort zou de fraudegevoeligheid kleiner zijn geworden.

De nieuwe generatie elektronische paspoorten en identiteitskaarten bevatten een chip. Hierop staan:

- weergave van de foto
- document type
- landcode uitgevende staat
- voorvoegsels
- naam, voornamen
- documentnummer
- nationaliteit houder
- geboortedatum
- geslacht
- datum einde geldigheid
- persoonsnummer (sofinummer)

De gegevens op de chip staan ook in druk op het document.
De chip en de gegevens daarin vormen een nieuw echtheidskenmerk in de reisdocumenten. De gegevens die in de chip zijn opgeslagen kunnen worden vergeleken met de gegevens op het document. Zo kan worden gedetecteerd of er fraude is gepleegd met het document, bijvoorbeeld doordat gegevens op het document zijn veranderd.

De gezichtsopname die in de chip is opgeslagen is in kleur en maakt een betere vergelijking mogelijk met de houder van het document. Tenslotte kan de gezichtsopname in de chip worden gebruikt om een geautomatiseerde vergelijking te maken met een (live) opname van de persoon die het document voor controle aanbiedt.

Met de nieuwe generatie reisdocumenten voldoet Nederland aan Europese voorschriften.
Provincie:
Tag(s):