maandag, 18. september 2006 - 10:53

Eerste hoogleraar bij Brandweer Amsterdam

Amsterdam

Sinds 1 september 2006 bekleedt Brandweer Amsterdam een leerstoel aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ira Helsloot, werkzaam als hoofd Rampenbeheersing bij de Brandweer Amsterdam, is daarmee de eerste hoogleraar op brandweergebied. De leerstoel heet ‘Crisisbeheersing en Fysieke Veiligheid’, en besteedt speciale aandacht aan de brandweerzorg.

Brandweer Amsterdam is er trots op de eerste leerstoel op brandweergebied te kunnen inrichten. Tot nog toe ontbrak de combinatie van praktijk en wetenschappelijk onderzoek. Nieuwe inzichten kunnen leiden tot een nog betere voorbereiding op crisis en terreur. Om die reden is het ook belangrijk dat de positie vanuit de hoofdstad wordt vervuld.

Door de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren, is de noodzaak voorbereid te zijn op crisis en terreur steeds duidelijker geworden. Ein jaren tachtig, na een relatief rustige periode na het afsluiten van de Koude Oorlog, luidde rond de eeuwwisseling de ‘millenium-bug’ een nieuwe periode in van aandacht voor veiligheid. Een periode waarin met name de voorbereiding op terreur actueel werd. De aanslagen in New York, Madrid en London en de oorlog in Irak onderstreepten dit.

Niet alleen deze aanslagen, maar ook de crises dichter bij huis maken dat hulpverleningsorganisaties goed voorbereid en goed georganiseerd moeten zijn. De dreigende dijkdoorbraken in Wilnis (1994-1995), de brand in Volendam en de vuurwerkramp in Enschede zijn hier voorbeelden van.

Al deze gebeurtenissen hebben een schat aan informatie opgeleverd. Ira Helsloot neemt al deze informatie mee in zijn wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Hij richt zich op drie hoofdthema’s;

· Risicobeheersing fysieke veiligheid
· Organisatie en functioneren brandweer gericht op fysieke veiligheid
· Rampenbestrijding en crisismanagement

In samenwerking met andere leerstoelhouders op het gebied van sociale veiligheid, politie en justitie kan een inhoudelijke en organisatorische meerwaarde worden gerealiseerd.

De leerstoel is ondergebracht bij de faculteit Sociale Wetenschappen. De verwachting is dat hoogleraar Helsloot in januari 2007 start met het geven van college's. In die tussentijd richt hij zich, naast zijn functie als hoofd Rampenbeheersing bij de Amsterdamse brandweer, op verder onderzoek.

Ira Helsloot startte zijn carrière in 1995 bij het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA), waar hij de laatste jaren hoofd expertise en onderzoek was. In 2003 stapte hij over naar het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, COT. Daar is hij directeur van de sector Crisis en Veiligheid. Vanuit die hoedanigheid is hij sinds 2005 voor drie dagen per week Hoofd Rampenbeheersing bij Brandweer Amsterdam. Hij maakt daarbij ook deel uit van de korpsleiding van het grootste beroepskorps van Nederland.

Vanuit het NIBRA droeg Ira Helsloot bij aan de onderzoeken en evaluaties van de Volendam brand en de gebeurtenissen in Enschede. Zo maakte hij deel uit van de commissie Alders, die het onderzoek deed naar de oorzaak van de vuurwerkramp. De afgelopen jaren schreef hij een groot aantal publicaties, waaronder de evaluatie rond de invoering van het communicatiesysteem C2000 en een boek over infectieziektebestrijding de meest opvallende en spaakmakende zijn.

Al deze kennis wordt nu gebundeld in de leerstoel Crisisbeheersing en Fysieke Veiligheid, daarbij gevoed door de dagelijkse praktijk van Brandweer Amsterdam en alle ontwikkelingen die de regionale brandweer momenteel doormaakt.
Provincie:
Tag(s):