maandag, 27. november 2006 - 9:00

Eerste ideeën voor De Groote Wielen

Het uitwerkingsplan voor de buurt de Hoven is door het collega van B&W vastgesteld. In dit plan is onder meer aangegeven hoe de nieuwe buurt in De Groote Wielen eruit gaat zien en wat voor soort woningen er komen. De buurt dankt haar naam aan de bijzondere openbare groene ruimtes; de hoven. Er worden in deze buurt bijna duizend woningen gebouwd. In eerste instantie wordt het oostelijk deel ontwikkeld met 560 woningen en met een basisschool.

De Hoven is te typeren als een klassieke tuinstedelijke buurt in een hedendaagse omgeving. De buitenkant van de buurt oogt statig, formeel en soms zelfs monumentaal en chic. In de buurt zelf komt een meer besloten, lage bebouwing van een kleinere schaal, waarbij woningen rond hoven zijn gegroepeerd of waar een groep woningen een hof vormt.

De wijk wordt doorsneden door het grootste hof van de buurt (lengte van 600 meter en een breedte die varieert tussen de 15 en 70 meter) en door de Groote Wielenlaan (breedte van 32 meter met een riante middenberm). Zo ontstaan er vier kwadranten. Door binnen de kwadranten te variëren in de stedenbouwkundige opzet en het woningbouwprogramma verkrijgt ieder kwadrant een eigen karakter.

Het is de bedoeling dat er een traditionele, romantische architectuur wordt toegepast. Die architectuur kenmerkt zich door het gebruik van veel baksteen, forse kappen en grote dakoverstekken. Er komen verschillende soorten woningen. Ruim twintig procent bevindt zich in de sociale huur en koop. Dertig procent is middelduur en bijna vijftig procent zit in de duurdere categorie woningen. In het woningbouwprogramma worden circa vijftig kavels opgenomen voor particulieren. Het overgrote deel van de woningbouw is grondgebonden. Bebouwing in meerdere lagen is mogelijk op bijzondere stedenbouwkundige plekken, zoals aan de waterrand.
Provincie:
Tag(s):