donderdag, 7. september 2006 - 23:06

Eerste Limburgse Veiligheidshuis geopend

Heerlen

In Heerlen is donderdag het eerste Limburgse Veiligheidshuis van start gegaan. De ondertekening van een convenant door alle betrokken veiligheidspartners betekent het feitelijke begin van een persoonsgerichte aanpak voor o.a. veelplegers, probleemjongeren en plegers van huiselijk geweld, waarbij ook aan de slachtoffers aandacht zal worden besteed.

Doel van dit Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen is de cliënten te bewegen tot gedragsverandering middels een persoonsgerichte aanpak. De combinatie van zorg en, in mindere mate, repressie die men in het Veiligheidshuis bij uitstek kan bieden, moet hiertoe bijdragen. Daarnaast worden er slachtoffers (van bijvoorbeeld huiselijk geweld) begeleid.

In dit nieuwe maatwerktraject voor met name veelplegers en probleemjongeren is een grote rol weggelegd voor de zorgpartners. Er wordt voor de cliënten dan ook zwaar ingezet op zorg. Met goede begeleiding op elk vlak wordt getracht hen op het rechte pad te krijgen.

Het Veiligheidshuis is gevestigd in het pand waar Justitie Partners Heerlen huisde, aan het Raadhuisplein in Heerlen.
Provincie:
Tag(s):