donderdag, 12. januari 2006 - 16:04

Eerste mobiele OK-punt in Rotterdam

Rotterdam

Café On the Move is vanaf woensdag 11 januari het eerste mobiele OK-punt in Rotterdam. Het 'mobiele café' staat in het WTC in Rotterdam bij het evenement People’s Business. Burgemeester Opstelten heeft daar woensdag jl. het startschot gegeven.

OK-punten zijn openbare gelegenheden waar mensen naar toe kunnen wanneer ze zich bedreigd of onveilig voelen op straat, getuige of slachtoffer zijn van geweld op straat. De medewerkers zijn hier opgeleid om deze mensen op te vangen. In september 2003 is bij Stichting Meld Geweld de OK-puntencampagne van start gegaan.

Bij de aanpak van het geweld op straat zijn heel verschillende organisaties betrokken, afhankelijk van de precieze lokale problematiek. Als het gaat om geweld in uitgaansgebieden, dan hebben de horeca-ondernemers en -bezoekers een grote verantwoordelijkheid. Betreft het geweld in de sport dan geldt dit voor de sporters en de verenigingen. De gemeente kan een belangrijke rol spelen bij de aanpak van geweld op straat, zowel in de preventieve sfeer als bij de nazorg. Enkele veelvoorkomende preventieve maatregelen zijn:

* In kaart brengen van problematiek
* Betrekken van partners, bespreken van maatregelen
* Opstellen van gedragscodes bij betrokken organisaties
* Opstellen convenant met Horeca (en anderen)
* Versterken van (camera)toezicht op straat
* Algemeen veiligheidsbeleid

Daarnaast kan de gemeente ook een rol spelen, wanneer zich een incident heeft voorgedaan. Met name de burgemeester speelt dan een belangrijke rol bij de opzet van de nazorg. Te denken valt aan openbare activiteiten ter nagedachtenis (stille tocht) en het bespreken van activiteiten in het kader van de nazorg met politie, openbaar ministerie en andere betrokken organisaties.
Provincie:
Tag(s):