donderdag, 7. december 2006 - 8:58

Eerste proefopstelling verticaal groen in Jufferstraat

Arnhem

Op zaterdag 9 december om 10.30 uur wordt de eerste proefopstelling van verticaal groen in de Jufferstraat (Spoorhoek) te Arnhem, feestelijk opgeleverd. De werkgroep Spoorhoek heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan voorstellen ter verbetering van de buurt.

De wijkbewoners hebben als wijkspeerpunt onder andere ‘verticaal groen’ genoemd. Volkshuisvesting en de gemeente hebben hier werk van gemaakt. Het verticaal groen bestaat uit blinde kopgevels, die worden voorzien van een constructie waar diverse planten en struiken op en tegenaan kunnen groeien.

Er komen in de wijk twee proefopstellingen van verticaal groen: In de Jufferstraat, gerealiseerd door Volkshuisvesting Arnhem en in de Bloemstraat, te realiseren door de gemeente Arnhem.

Het idee van verticaal groen is ontstaan doordat er in de wijk heel weinig ruimte is voor groen, terwijl daar wel behoefte aan was. Op verzoek van de werkgroep hebben twee studenten van de Hogeschool Larenstein te Velp (afstudeer)onderzoek gedaan naar plantensoorten die op een beperkte ruimte kunnen groeien of die gebruik maken van het verticale vlak. Dit literatuuronderzoek heeft verschillende mogelijkheden opgeleverd. Op basis daarvan is een ontwerp gemaakt.
Provincie:
Tag(s):