woensdag, 4. oktober 2006 - 18:58

Eerste uitreiking poster met top-10 van veelplegers

Deventer

Op donderdag 5 oktober om 15.00 uur zal de eerste poster met de top 10 van Deventer veelplegers worden uitgereikt.
Plaatsvervangend districtschef Egge de Jonge zal deze eerste poster dan uitreiken aan Dhr. Rouwendaal, bedrijfsleider van de Bruna aan de Korte Bisschopstraat in Deventer. De inzet van de poster is een van de vele middelen die de politie inzet in haar strijd tegen veelplegers.

Criminaliteit en onveiligheid vormen in veel winkelgebieden al jaren een probleem. Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vernieling, agressie of diefstal. Elk winkelgebied kent wel een aantal personen die veelvuldig winkeldiefstallen plegen. Deze zogenoemde veelplegers winkelcriminaliteit berokkenen niet alleen materiele en/of financiële schade, zij hebben ook een negatieve invloed op het gevoel van veiligheid in zowel de winkels als in het winkelgebied.

De politie IJsselland zet zich, samen met winkeliers in voor de verbetering van de veiligheid in winkelgebieden en de bestrijding van veelplegers winkelcriminaliteit. Het project 'Veelplegers winkelcriminaliteit' biedt de mogelijkheid om actief de overlast en het aantal winkeldiefstallen te beperken. Het project is een initiatief van de politieregio IJsselland en de Stichting Veiligheidszorg IJsselland. De gemeente Deventer, MKB Deventer en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) werken hier aan mee.

Wat houdt het project in?
Deelnemers aan het project ontvangen elke drie maanden een poster met daarop de foto's van de top10 van veelplegers winkelcriminaliteit. Deze poster wordt samengesteld en onder
voorwaarden verstrekt door de politieregio IJsselland. De deelnemers worden verzocht de poster op te hangen in een ruimte waar alleen medewerkers van de winkel kunnen komen. Zij kunnen dan, door herkenning van de veelplegers, deze uit de anonimiteit halen en hen preventief aanspreken.
Bovendien ontvangt elke winkel die aan het project deelneemt een raamsticker die aangeeft dat er extra aandacht is voor veilig winkelen en het voorkomen van winkeldiefstal. Ook dit heeft een afschrikkende en preventieve werking. In week 41 zullen alle, inmiddels 76, aangesloten winkeliers van een poster zijn voorzien.
Provincie:
Tag(s):