maandag, 23. oktober 2006 - 17:27

Eerste uitstroompremie uitgereikt

Roermond

In Roermond is vandaag de eerste uitstroompremie uitgereikt. Wethouder Tilman Schreurs reikte de premie uit aan mevrouw Smeets die niet langer afhankelijk is van een uitkering.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college van B&W gezocht naar een mogelijkheid om uitkeringsgerechtigden te stimuleren op hun weg naar het zelf voorzien in hun levensonderhoud. De Wet Werk en Bijstand maakt het mogelijk om een premie te verstrekken aan mensen die erin slagen om werk te vinden en te behouden. Per 1 januari 2006 is deze regeling in de gemeente Roermond ingegaan. Uitkeringsgerechtigden die gedurende minimaal een ½ jaar ononderbroken parttime werkzaam zijn, komen in aanmerking voor een stimuleringspremie. Uitkeringsgerechtigden die volledig in hun eigen onderhoud voorzien, komen in aanmerking voor een uitstroompremie.

De eerste premie ging naar mevrouw Smeets die na beëindiging van haar uitkering aan de slag is gegaan als buschauffeuse.
Provincie:
Tag(s):