donderdag, 10. augustus 2006 - 10:40

Eerste verblijf-ontzeggingen een feit

Terneuzen

De eerste verblijfsontzeggingen voor vier personen die zich schuldig maakten aan geweldpleging in Terneuzen-centrum zijn opgelegd. De vier mogen zich zes weekenden niet vertonen in de binnenstad. De politie en de gemeente Terneuzen zijn het nachtelijk geweld in onder meer de Nieuwstraat en omgeving beu!

De politie gaat daarom harder optreden tegen geweldplegers, bijvoorbeeld met verblijfsontzeggingen. Vier overtreders van artikel 141, 302 en 300 van het Wetboek van Strafrecht (onder meer openlijke geweldpleging, verstoring van de openbare orde en/of het toebrengen van lichamelijk letsel) worden nu door de politie in samenwerking met de gemeente aangepakt.

De vier mogen zich zes weken lang op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagavond tussen 19.00 en 8.00 uur de volgende ochtend niet vertonen in Terneuzen-centrum. Doen zij dat toch, dan worden ze opgepakt en opgesloten. De feiten werden gepleegd in het weekend van 22 juli. Binnen drie weken zijn de verblijfsontzeggingen dus al een feit. Vanwege de privacy van de betrokkenen worden geen persoonlijke gegevens vertrekt of mededelingen gedaan over de gepleegde feiten.

Na overleg met de gemeenteraad besloot de burgemeester om meer middelen in te zetten om het uitgaan in Terneuzen verder te verbeteren, bijvoorbeeld met het horecabeleid, camera’s, gewijzigde openingstijden enzovoorts. Ter ondersteuning daarbij hoort een repressief beleid zoals de genoemde verblijfsontzeggingen. Daarover hebben de burgemeester en de politie nu afspraken gemaakt.
Provincie:
Tag(s):