donderdag, 29. juni 2006 - 8:50

Ei je 't a hoore: De Zeeuwse Klapbank

Middelburg

De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) toont in publieksruimte De Burg aan de Groenmarkt 13 in Middelburg van 24 juli tot en met 10 november een multimediale tentoonstelling over de Zeeuwse dialecten. Deze tentoon-stelling wil bezoekers vertrouwd maken met de rijke verscheidenheid, maar tegelijk met de vele gemeenschap-pelijke kenmerken in het Zeeuwse dialectlandschap.

De naam ‘Klapbank’ verwijst naar de vele dorpsbanken die in Zeeuwse dorpen of steden aan de haven, rond een boom of op een plein staan. Mensen komen er samen om met elkaar te klappen, een ouder woord voor praten. Op De Zeeuwse Klapbank kunnen dialectliefhebbers, nieuwsgierigen en luistervinken ongemerkt deze gesprekken volgen.

De Burg is geopend op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Na 10 november gaat deze spraakmakende tentoonstelling enkele jaren reizen langs Zeeuwse bibliotheken en musea.

De tentoonstelling neemt u mee naar de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. In die periode werden door het Amsterdamse Meertens Instituut en de Vakgroep Nederlandse Taalkunde van de Universiteit Gent dialectopnames gemaakt in het hele Nederlandse taalgebied. De Zeeuwse opnames vormen de basis voor het geluidsmateriaal dat in de tentoonstelling te horen is.

Verspreid over de hele provincie zijn vijftig gesprekken geselecteerd waarin iets te horen is over het leven van toen. Mensen vertellen uiteraard over de ramp van 1953, maar ook meer alledaagse dingen komen aan bod. Zeeland is een agrarische gemeenschap en dat resulteert in twintig verhalen over vlas, meekrap, dorsen, werken met paarden, brood bakken, met andere woorden: het leven op de boerderij van toen. Verder hoort men iets over streekdrachten, gebruiken, visserij, ontspanning enzovoort.

Niet-dialectsprekers worden geholpen: bij elk fragment is een uitgeschreven vernederlandste tekst aanwezig. Op die manier is het gemakkelijker om te volgen wat er gezegd wordt en de typische kenmerken van het Zeeuws even tot zich door te laten dringen. Er staan ook twaalf bioscoopstoelen waar de bezoeker rustig kan gaan zitten om verhalen en liederen uit de diverse regio’s in Zeeland te beluisteren, met de vernederlandste teksten op schoot.

Voor wie er dan nog niet genoeg van heeft, is er ook een computeropstelling en een dialectenkrant met informatie over de Zeeuwse dialecten. Wie van de Klapbank opstaat, luistert rijker in deze provincie!

De Zeeuwse Klapbank is tot stand gekomen dankzij subsidie van de Provincie Zeeland, het VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Zeeuwse Bibliotheek. De geluids- en beeldfragmenten zijn beschikbaar gesteld door het Meertens Instituut, de Universiteit Gent (Vakgroep Nederlandse Taalkunde), Beeldbank Zeeland van de Zeeuwse Bibliotheek en Omroep Zeeland. De tentoonstelling is een productie van de SCEZ. De vormgeving is in handen van decreet, met medewerking van studenten van de Reinwardt Academie.
Provincie:
Tag(s):