woensdag, 31. mei 2006 - 9:47

Eigen bedrijf vaak niet de enige inkomensbron

Amsterdam

Een aanmerkelijk deel van de ondernemers die eind jaren negentig met een bedrijf zijn gestart, is het bedrijf niet de enige inkomstenbron waarmee men zichzelf in het levensonderhoud voorziet en eventueel het gezin. Deze ondernemers hebben meestal een baan in loondienst of iemand anders draagt bij aan de kosten voor het levensonderhoud. Het zijn vooral mannelijke ondernemers die volledig of voor een groot deel op de inkomsten uit de onderneming zijn aangewezen.

Twee op de vijf ondernemers die in de periode 1998-2000 met een bedrijf zijn gestart, zijn voor het levensonderhoud volledig aangewezen op de inkomsten uit de onderneming. Van de ondernemers die niet volledig zijn aangewezen op de inkomsten uit de onderneming heeft de helft (49%) een andere bron van inkomsten. Dat is meestal werk in loondienst (47%). Minder vaak gaat het om een uitkering (20%), om een pensioen (13%) of om inkomsten uit een andere onderneming (12%). Bij ruim de helft van de ondernemers die geen neveninkomsten hebben en niet volledig de inkomsten voor het levensonderhoud uit hun bedrijf halen, is er meestal iemand anders die mede in het levensonderhoud voorziet.

Naarmate ondernemers meer zijn aangewezen op de inkomsten uit de onderneming zijn ook de doelstellingen ambitieuzer: men streeft in grotere mate naar een zo hoog mogelijke winst, naar omzetvergroting en naar uitbreiding van het personeelsbestand. Veel van deze ondernemers besteden meer dan vijftig uur per week aan hun onderneming. Ondernemers die voor een klein deel of zo goed als niet zijn aangewezen op de inkomsten uit de onderneming zijn minder ambitieus, maar omzetvergroting is ook voor de meerderheid van deze ondernemers wel een doel waarnaar men streeft. Veel van deze ondernemers zijn deeltijd-ondernemer. Dit alles laat onverlet dat alle ondernemers de hoogste prioriteit geven aan kwalitatieve doelstellingen als het verbeteren van het eigen vakmanschap en het verbeteren van het product van het bedrijf.
Categorie:
Tag(s):