dinsdag, 23. mei 2006 - 10:46

Eikenprocessierups gesignaleerd

Apeldoorn

De eikenprocessierups is gesignaleerd aan de Laan van Malkenschoten ter hoogte van het kruispunt met de Oude Apeldoornseweg. Ingepakt in beschermende kledij zal GNL groenbedrijf in opdracht van de gemeente Apeldoorn de rupsen de komende week bestrijden. Het verwijderen van de rupsen gebeurt op een milieuvriendelijke wijze.

Dit gebeurt grotendeels door middel van het wegbranden van de rupsen en de nesten. Mocht branden niet mogelijk zijn of onvoldoende effectief dan zal de gemeente gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen of het opzuigen van de rupsen overwegen.

De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessie-vlinder. Deze nachtvlinder legt haar eitjes vooral op zomereiken langs lanen, erfbeplantingen en wegbermen. De eitjes komen omstreeks april uit, maar de jonge larven zorgen niet voor ongemak. Omstreeks eind mei zijn ze volgroeid en krijgen ze de bekende brandharen. Deze brandharen kunnen tot en met augustus voor mens en dier ongemak veroorzaken. Vooral omdat deze door de wind worden verspreid. De reacties op de brandharen zijn verschillend van persoon tot persoon. Meestal gaat het over een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en hevige jeuk.

De jonge eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan hun een oranje kleur, als ze in april uit hun eitjes komen. Als ze volgroeid zijn, verandert de kleur in grijsblauw met licht-gekleurde zijden. En hebben ze een zwartbruine kop. Ze hebben lange, grijzig witte beharing. Deze haren staan op roodachtig oranje wratten. Vooral het gedrag van de eikenprocessierups is kenmerkend, de rupsen verplaatsen zich ’s nachts, op zoek naar voedsel, in lange stroken dicht naast elkaar als in een processie.

Overdag trekken ze zich weer terug in hun nesten, waar ze in grote groepen bijeen leven. De nesten zijn te vinden op de stam van de boom of op dikkere takken. Ze bestaan uit een dicht spinsel van vervellinghuidjes, met (brand)haren en uitwerpselen.

De eikenprocessierups wordt nogal wel eens verward met de spinselmot. Deze kan hele struiken kaalvreten en kapselt deze in met een wit zijdeachtig spinsel. Eikenprocessierupsen worden, in tegenstelling tot spinselmotten, vrijwel alleen gevonden op Eiken.

Bewoners en eigenaren van bomen die menen de rups in hun omgeving te zien roept de gemeente op contact op te nemen met de Buitenlijn van de gemeente Apeldoorn (telefoonnummer 0800 – 580 22 22). De gemeente raadt aan de rupsen niet aan te raken en zelf te bestrijden. De hiervoor bestemde bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor zowel mens als het milieu. Daarnaast blijven de haren van de rups nog lang in de lucht hangen.
Provincie:
Tag(s):